DRETS DELS INFANTS (12)

Article 2

1. Els estats membres han de respectar els drets enunciats en aquesta Convenció i assegurar-los a tots els infants sota la seva jurisdicció sense cap mena de discriminació, independentment de la raça, el color, el sexe, la llengua, la religió, l’opinió política o d’altra mena, l’origen nacional, ètnic o social, la posició econòmica, la incapacitat física, el naixement o qualsevol altra condició de l’infant, dels seus pares o dels seus tutors legals.

 

2. Els estats membres prendran totes les mesures adequades per assegurar que l’infant estigui protegit contra tota classe de discriminació o càstig per mor de la condició, les activitats, les opinions expressades o de les creences dels seus pares, tutors legals o familiars de l’infant.

DRETS DELS INFANS (11)

 

Article 16:


1- Cap infant no pot ser subjecte d’interferències arbitràries o il·legals en la seva vida privada, la seva família, domicili o correspondència, ni d’atacs il·legals al seu honor i reputació.

2- L’infant té dret a la protecció de la llei contra aquestes interferències o atacs.

DRETS DELS INFANTS (10)

 

A l’article 17 de la CONVENCIÓ SOBRE ELS DRETS DE L’INFANT, podem llegir:

 

Els Estats part reconeixen la important funció que exerceixen els mitjans de comunicació i vetllaran perquè l’infant tingui accés a informació i material procedents de diverses fonts nacionals i internacionals, en especial la informació i el material que tinguin per finalitat promoure el seu benestar social, espiritual i moral i la seva salut física i mental. Amb aquest objecte, els Estats part:

a) Encoratjaran els mitjans de comunicació a difondre informació i materials d’interès social i cultural per a l’infant, d’acord amb l’esperit de l’article 29.

 

b) Promouran la cooperació internacional en la producció, l’intercanvi i la difusió d’aquesta informació i aquests materials procedents de diverses fonts culturals, nacionals i internacionals.

 

c) Encoratjaran la producció i difusió de llibres per a infants.

 

d) Encoratjaran els mitjans de comunicació a tenir en compte en les necessitats lingüístiques de l’infant pertanyent a un grup minoritari o que sigui indígena.

 

e) Promouran l’elaboració de directrius adequades per protegir l’infant contra tota informació o material perjudicial per al seu benestar, tenint en compte les disposicions dels articles 13 i 18.

Previous Older Entries

SEGUEIX-NOS AL TWITTER

Join 17 other followers

VISITES D'AQUEST BLOC

  • 82.363 gràcies!